Powołanie w dziedzinie medycyny ratunkowej dla lek. Mariusza Mioduskiego – ceremonia wręczenia przez Wojewodę Mazowieckiego

Powołanie w dziedzinie medycyny ratunkowej dla lek. Mariusza Mioduskiego – ceremonia wręczenia przez Wojewodę Mazowieckiego

24 kwietnia zaszczytne powołanie w dziedzinie medycyny ratunkowej otrzymał lek. Mariusz Mioduski, pracownik Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach. Powołanie to zostało wręczone przez Mariusza Frankowskiego, Wojewodę Mazowieckiego, podczas uroczystego wydarzenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Do wyjątkowych gości tej ceremonii należała Urszula Kuroczycka – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia w MUW. Powoływanie konsultantów wojewódzkich jest procesem, którego realizacja odbywa się pod auspicjami Wojewody, ale również po konsultacjach z Ministrem Zdrowia oraz odpowiednim konsultantem krajowym. Ważnym elementem tego procesu jest także zasięgnięcie opinii samorządów zawodowych.

Role, które spełniają konsultanci są szerokie i ważne dla funkcjonowania służby zdrowia. M.in. odpowiadają za przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w zakresie realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego. Zakres ten obejmuje lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, farmaceutów oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne lub te, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia. Dodatkowo, do obowiązków konsultantów należy przygotowanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach.

Na terenie województwa mazowieckiego funkcję tę pełni ponad stu konsultantów wojewódzkich, którzy reprezentują różne dziedziny medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Ich kadencja na tym stanowisku trwa pięć lat.