Wybrano wykonawcę kolejnego odcinka A2

Wybrano wykonawcę kolejnego odcinka A2

Znany jest już wykonawca ostatniego fragmentu autostrady A2 z Mińska Mazowieckiego do Siedlec. Przetarg wygrała firma Stecol Corporation.

Zwycięzca będzie odpowiedzialny za całość inwestycji na tym odcinku, od etapu projektu po budowę. Odcinek pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów liczy sobie około 13 km długości. Zadaniem wykonawcy będzie najpierw przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji a w kolejnym etapie budowa nowego odcinka autostrady. Droga docelowo ma mieć dwa pasy ruchu i być wykonana w przekroju dwujezdniowym. Dodatkowo w ramach rezerwy ma być przystosowana do poszerzenia w przyszłości o trzeci pas. W ramach inwestycji powstaną też drogi równoległe pod kątem obsługi przyległego terenu a także urządzenia do ochrony środowiska oraz zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa drogowego. Rozstrzygnięty właśnie przetarg został ogłoszony we wrześniu 2019 roku a już początkiem grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła zgłoszone oferty.

Przebieg przetargu

Wygrana oferta firmy Stecol była na pierwszym etapie pierwotnie odrzucona, lecz na mocy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej GDDKiA musiało przywrócić i wziąć pod uwagę tą ofertę ponownie przeprowadzając ocenę wszystkich zgłoszeń. W finale dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku braku dalszych odwołań odnośnie dokonanego wyboru oraz po kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i złożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania zlecenia następnym krokiem będzie podpisanie umowy przez GDDKiA.

Wcześniejsze etapy

Sierpień kończącego się roku przyniósł oddanie do użytku ponad 15 km autostrady A2 między węzłem Lubelska a obwodnicą miasta Mińsk Mazowiecki. Wcześniej, wiosną tego roku zakontraktowane zostały dwa kolejne odcinki między Kałuszynem a Groszkiem oraz Gręzowem i Siedlcami Zachodnimi. Przewidywany termin zakończenia ich realizacji to jesień 2023 roku.

I kolejne planowane odcinki

Jednocześnie w listopadzie 2020 ogłoszone zostały cztery kolejne przetargi na projekty i wykonanie kolejnych etapów A2 na odcinkach od siedleckiej obwodnicy do Białej Podlaskiej. Są to odcinki od węzła Siedlce Zachód do Malinowca, od Łukowiska do Swory i dalej od m. Swory do Białej Podlaskiej oraz od Malinowca do węzła Łukowisko.