Siedleccy wolontariusze Caritas zbierają nakrętki na rzecz dzieci w hospicjum

Siedleccy wolontariusze Caritas zbierają nakrętki na rzecz dzieci w hospicjum

Caritas Diecezji Siedleckiej zainicjował akcję gromadzenia plastikowych nakrętek, mającą na celu wsparcie Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci. Szczególne zaangażowanie w akcję wykazują placówki tej organizacji. Pomoc jest kierowana do dzieci, które cierpią na choroby lub posiadają różnego rodzaju niepełnosprawności.

Ks. Paweł Zazuniak, dyrektor diecezjalnej Caritas, tłumaczy, że ta inicjatywa jest częścią obchodów święta „Czas dla Stworzenia”. W jego ramach podejmowane są różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zbiórka nakrętek ma dwutorowy wymiar – po pierwsze, pomaga utrzymać czystość środowiska przez recykling plastiku, a po drugie, wspiera dzieci znajdujące się w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej.

Inicjatywa potrwa do końca września 2023 roku i można przekazać nakrętki w kilku miejscach. W Siedlcach znajdują się dwa punkty zbierania: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Centrum Wolontariatu, oba zlokalizowane przy ulicy Bpa I. Świrskiego 57. Kolejny punkt jest zlokalizowany w Kisielanach, gdzie Warsztat Terapii Zajęciowej przy Żmichach 52 również przyjmuje nakrętki.