Wątpliwości dotyczące planów budowy spalarni odpadów w Siedlcach

Wątpliwości dotyczące planów budowy spalarni odpadów w Siedlcach

Zarząd Mostostalu Siedlce postanowił złożyć odwołanie od decyzji prezydenta miasta Siedlce dotyczącej budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Energetyczne ma na celu stworzenie tej instalacji w bliskiej lokalizacji do siedziby spółki.

Prezes Mostostalu Siedlce, Tomasz Hapunowicz, wyraził swoje zastrzeżenia co do tej inwestycji. Stwierdził, że analiza procesu administracyjnego oraz raportu na temat planowanej budowy ujawniła wiele błędów formalno-prawnych. Dodatkowo, wykazało to brak odpowiednich środków zabezpieczających środowisko naturalne oraz ludzi mieszkających i pracujących w okolicy planowanej spalarni.

Jest to już trzecie odwołanie, które trafiło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w kontekście kwestii środowiskowej decyzji prezydenta Siedlec o zaplanowanej budowie spalarni odpadów. Wyraźnie pokazuje to stopień niepewności i kontrowersji związanych z tym projektem.