Planowane inwestycje w gminie Siedlce

Planowane inwestycje w gminie Siedlce

Henryk Brodowski, wójt gminy Siedlce, udzielił informacji dotyczących nadchodzących projektów inwestycyjnych, które mają ruszyć jeszcze w bieżącym roku. Wśród nich znajduje się konstrukcja nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec.

Brodowski wyraża optymizm co do szybkiego rozpoczęcia prac, zdradzając, że proces przygotowywania dokumentacji jest już na ukończeniu. Wyraża nadzieję na możliwość przystąpienia do prac budowlanych w najkrótszym możliwym czasie, co pozwoli na założenie fundamentów nowego budynku.

Inwestycje nie kończą się jednak na świetlicy. Gmina Siedlce ma również plany związane z budową garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu. Jak przekazuje wójt, chce jak najszybciej uzyskać pozwolenie na budowę i natychmiast rozpocząć realizację projektu. Wszystko to ze względu na dynamicznie rozwijającą się OSP w Rakowcu, która już teraz posiada samochód strażacki. Jednakże, pojazd ten będzie mógł być wykorzystany dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań i uzyskaniu uprawnień.

Kolejnym punktem na liście planów inwestycyjnych jest rozbudowa obecnej, jednak niewystarczającej pod względem rozmiarów, świetlicy wiejskiej w Wołyńcach. Wójt gminy przekazał, że dokumentacja na budowę jest już gotowa. Gmina stara się o dofinansowanie projektu, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść jeszcze w bieżącym roku. W przypadku nieuzyskania dotacji, świetlica i tak zostanie zbudowana – koszt pokryty zostanie z budżetu gminy w przyszłym roku.