Nowy łukowski żłobek już prawie gotowy

Nowy łukowski żłobek już prawie gotowy

Jest już praktycznie pewne że od stycznia ruszy nabór do nowowybudowanego żłobka w Łukowie. O fakcie poinformował burmistrz Piotr Płudowski.

Cały proces tworzenia nowego żłobka nie byłby możliwy bez dofinansowania z rządowego programu „Maluch+”. Łuków aplikował o ponad 1,5 mln złotych. Starania okazały się skuteczne, o czym wiadomo już od stycznia 2020 roku kiedy to opublikowano listę zakwalifikowanych do dofinansowania ofert. Łukowski żłobek otrzymał aż 1,584 mln. Resztę z całościowego szacunkowego kosztu 1,98 mln, czyli 396 tysięcy zł wyniósł wkład miasta.

Procedury wstępne

Już w lutym wręczono promesy realizacyjne programu „Maluch+” a burmistrz Płudowski osobiście odebrał z rąk wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, wojewody, wicewojewody oraz posła Skwarka symboliczny dokument. Nowy żłobek ma być odpowiedzią na zgłaszane przez młodych rodziców zapotrzebowanie. Wielu z nich bowiem ma problem z kim i gdzie zostawić swoje dziecko kiedy idą do pracy. Etap projektowy ruszył już w lutym niezwłocznie po odebraniu promesy. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszono przetarg na wykonanie stosownych robót budowlanych oraz wyposażenie obiektu. W kwietniu poinformowano mieszkańców o kompletnym projekcie budowlanym oraz zgodzie na budowę, co pozwoliło szubko i sprawnie przejść do dalszego etapu realizacji inwestycji. Wdrożono procedury związane z zamówieniem publicznym na budowę. Niedługo później znany był wynik przetargu. Wygrała go najtańsza, a jednocześnie najkorzystniejsza finansowo oferta. Okazała się ona jednak nieznacznie wyższa niż pierwotny kosztorys inwestorski. Konieczne okazało się więc zwiększenie wkładu własnego miasta. Wymagało to zmian w budżecie i choć los poprawki był początkowo niepewny to ostatecznie udało się ją przyjąć.

Etap budowy

W czerwcu miało miejsce podpisanie umowy przez Burmistrza Płudowskiego oraz warszawską firmę Teneo, której przedmiotem była budowa miejskiego żłobka wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz robót towarzyszących. Opiewała ona na łączną kwotę 2.151.048,46 zł. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Budynek jest jednokondygnacyjny, wolnostojący i nie posiadać piwnicy. Powierzchnia użytkowa 430 m2 i kubatura 2187 m3 ma wystarczyć dla 48 dzieci. W ramach budowy towarzyszącej infrastruktury wykonano dodatkowe elementy jak zjazd na działkę, ogrodzenie oraz utwardzono teren. Dodatkowo powstała od podstaw instalacja doziemna i niezbędne przyłącza a także pozostałe zawarte w projekcie elementy. Przebudowane zostały istniejące już na działce zewnętrzne schody i tarasu w budynku miejskiego przedszkola nr 2.

Prace budowlane zakończyły się zgodnie z planem w połowie listopada. Końcem miesiąca rozpoczęły się odbiory techniczne, z których wszystkie zakończyły się pozytywnie. Aktualnie trwa wyposażanie obiektu w meble i niezbędne wyposażenie, tak, aby pod koniec stycznia żłobek mógł zacząć przyjmować dzieci.