Nowe radiowozy dla lokalnej Policji

Nowe radiowozy dla lokalnej Policji

Policja w kolejnych gminach powiatu siedleckiego dostaje nowy sprzęt. Tym razem nowoczesne radiowozy trafiły do komisariatów w Mordach oraz Skórcu.

Nadkomisarz Karol Stefaniuk, komendant Komisariatu Policji w Mordach oficjalnie odebrał kluczyki do nowego radiowozu. To samochód marki Hyundai Tuscon, który trafi do codziennej służby na terenie podlegającym pod komisariat Policji w Zbuczynie. W oficjalnym i uroczystym przekazaniu pojazdu brali udział Wójtowie z Gmin: Zbuczyn, Paprotnia, Korczewa i Przesmyk. Uroczystość odbyła się na placu przed Zbuczyńskim Posterunkiem Policji. W ramach wydarzenia auto zostało poświęcone przez miejscowego ks. proboszcza. Zakup pojazdu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu ze strony wspomnianych gmin, które uzupełniły niewystarczające środki budżetowe jakimi dysponowała lokalnej Policja. Przed nowym radiowozem nie lada zadanie. Obszar podlegający posterunkowi jest bowiem dość rozległy.

Za przekazanie samochodu podziękował zgromadzonym gościom kierownik PP Zbuczyn, aspirant sztabowy Leszek Jastrzębski. Podkreślił, że pojazd z pewnością będzie intensywnie, ale właściwie wykorzystywany w codziennej służbie. Posterunek bowiem działa cały czas normalnie a policjanci cały czas realizują tu swoje ustawowe obowiązki dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.

Nowy radiowóz znalazł się także w Skórcu. Tamtejszy komendant Policji nadkom. Jarosław Aniszewski także dokonał oficjalnego odebrania pojazdu. Jest to także Hyundai Tuscon, taki sam jak w Zbuczynie i podobnie jak on będzie patrolował podległy komendzie teren. Na uroczystym przekazaniu pojazdu obecni byli Wójtowie Gmin z Skórzec, Domanice, Wodynie a także z Wiśniewa. Samorządowcy także i tu wsparli Policję w zakupie nowego radiowozu. Pojazd poświęcił ks. proboszcz skórzeckiej parafii a komendant podziękował za samochód zaznaczając, że z pewnością przyczyni się on do sprawniejszej obsługi oraz pracy na obszarze podległym jego komisariatowi.