Przebudowa ulicy Piaskowej na finiszu

Przebudowa ulicy Piaskowej na finiszu

Wielkimi krokami ku końcowi zmierzają prace budowlane przy ulicy Piaskowej w Siedlcach. Już wkrótce droga będzie otwarta dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych.

Wyremontowany został odcinek drogi od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej z dojazdem na ROD „Złote Piaski” w kierunku Piaski Zamiejskie. Projekt obejmował budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową i został zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego przez Agnieszkę Duk i Jarosława Sawickiego reprezentujących Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce.

Projekt przeszedł pozytywną weryfikację a następnie na drodze głosowania zakwalifikowany do wykonania w bieżącym roku. W ramach prac wybudowano od podstaw chodnik oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową. Ponadto ułożono ażurowe płyty pod drogę dla samochodów. Na ścieżce rowerowej najpierw położona była warstwa wiążąca a następnie ostateczna warstwa ścieralna. Po ułożeniu płyt na drodze wylano asfalt i przeprowadzono niezbędne prace budowlane oraz wykończeniowe. Podobnie szybko i sprawnie wykonany został chodnik dla pieszych. Na przyszły rok w ramach budżetu obywatelskiego planowana jest budowa strefy parkowania biegnąca wzdłuż ROD „Złote Piaski”.

Drugi, realizowany projekt zgłosiło to samo stowarzyszenie, reprezentowane tym razem przez Agnieszkę Duk i Monikę Polak. Ma obejmować remont na ulicy Piaskowej od ronda bezpośrednio w kierunku Piaski Zamiejskie. Jego realizacja pozwoli mieszkańcom Siedlec na bezpieczne dotarcie do swoich ogródków działkowych i pozostawienie w wyznaczonej przyległej do nich strefie swoich samochodów.

Na wniosek Prezydenta miasta Wydział Programów Rozwojowych urzędu miejskiego w Siedlcach zgłosił projekt obejmujący budowę ulicy Cmentarnej na odcinku od ronda Hoffmana do ulicy Ks. Niedziałka, a także wyżej opisaną przebudowę ulic Piaskowej wraz z ulicą Kątową do kolejnej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z nadzieją, że zostanie on pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania.