Edukacja prawna młodzieży przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Siedlcach

Edukacja prawna młodzieży przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Siedlcach

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Siedlcach zdecydowali się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, organizując serię wykładów dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim. Celem tych spotkań było zwiększenie u młodzieży świadomości prawnej.

Służba Więzienna, będąca trzecią największą formacją mundurową w Polsce, liczy niemal 30 tys. członków – zarówno funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych. Ich misją jest ochrona społeczeństwa przed przestępcami, zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz realizacja skomplikowanego procesu resocjalizacji osób skazanych. Ponadto, na mocy nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, jednym z ich obowiązków stała się edukacja prawna młodzieży, mająca na celu prewencję przestępstw oraz kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, często realizowana przez prowadzenie szkoleń strzeleckich.

Profilaktyczny projekt „W służbie prawi” ma na celu odstraszenie młodzieży od popełniania przestępstw poprzez zwiększenie ich świadomości prawnej. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przedstawili uczniom realia więziennego życia, które są konsekwencją złamania prawa. Podczas zajęć omówiono zagadnienia związane z prawem karnym, podkreślono znaczenie przestrzegania norm społecznych i udzielono podstawowych informacji na temat działania polskiego systemu więziennictwa.