Coraz więcej nieruchomości w Siedlcach

Coraz więcej nieruchomości w Siedlcach

Nie ma miejsca na terenie powiatu siedleckiego, gdzie tempo budowy domów byłoby porównywalne z tym, co obserwujemy w gminie Siedlce. Chociaż jest to przyczyną radości dla lokalnej administracji, stanowi również nie lada wyzwanie. Nowe domy są bowiem w większości zamieszkiwane przez młode rodziny, co prowadzi do wzrostu liczby dzieci. Zadaniem gminy jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach dla tych najmłodszych.

Mimo że w ciągu ostatnich lat na terenie gminy otworzyło kilka nowych placówek oświatowych, nadal nie spełniają one pełni potrzeb lokalnej społeczności. Faktem ukazującym skalę problemu jest to, że rekrutacje do żłobków i przedszkoli kończą się zawsze pełnym obsadzeniem dostępnych miejsc, a mimo to nie wszystkie maluchy mogą znaleźć dla siebie miejsce.

Wójt gminy Siedlce, Henryk Brodowski, zapewnia, że inwestycje służące poprawie tej sytuacji będą kontynuowane w kolejnym roku. – Jednym z kluczowych projektów będzie rozbudowa placówek edukacyjnych przy Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii – mówi. Obecnie przedszkole w tej miejscowości może przyjąć 75 dzieci, jednak planowane jest zwiększenie tej liczby o 50 miejsc, co da łącznie 125 miejsc.

Planowana rozbudowa przedszkola obejmuje dobudowanie nowego budynku o powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych. W Żelkowie-Kolonii przewidziane jest również zwiększenie ilości miejsc w żłobku o kolejne 40. Obie inwestycje mają zostać zakończone do roku 2024.