Wójt Krzysztof Bujalski z gminy Suchożebry podaje gminę do sądu za obniżkę wynagrodzenia

Wójt Krzysztof Bujalski z gminy Suchożebry podaje gminę do sądu za obniżkę wynagrodzenia

Krzysztof Bujalski, pełniący funkcję wójta w gminie Suchożebry, wystosował pozew przeciwko gminie. W dokumencie tym, domaga się uznania za nieważne decyzji dotyczących zmiany jego warunków pracy i wynagrodzenia.

W kontekście relacji między Krzysztofem Bujalskim a radą gminy Suchożebry, warto przypomnieć, że nie układają się one najlepiej. W radzie przeważają zwolennicy kandydatki, która rywalizowała z Krzysztofem Bujalskim w ostatnich wyborach samorządowych. Konflikt osiągnął swoje apogeum w bieżącym roku.

Niech wyjaśnią swoje działania
Krzysztof Bujalski podkreślił swoje niezadowolenie, kiedy radni nie przyjęli zmian w budżecie, które umożliwiłyby sfinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Przygodach. Mimo że prace zostały zakończone wcześniej niż zakładano, a mieszkańcy zaczęli korzystać z ulepszonych usług, radni nie podjęli odpowiedniej uchwały. Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodził się na wcześniejszą wypłatę firmie wykonawczej, ale wszelkie starania okazały się daremne bez wsparcia rady gminy.

Wójt Krzysztof Bujalski zaapelował do radnych za pośrednictwem listu otwartego, który opublikował na stronie urzędu gminy. Chciał, aby wyjaśnili swoje działania społeczności lokalnej, argumentując, że ich decyzje działały na niekorzyść mieszkańców. Brak odpowiedniej uchwały mógł bowiem skutkować pozwem o odszkodowanie od firmy wykonawczej. W grę wchodziła kwota dochodząca do pół miliona złotych.