Rozpoczęcie nowego etapu w działalności samorządu Siedlec: Pierwsza sesja Rady Miasta IX kadencji

Rozpoczęcie nowego etapu w działalności samorządu Siedlec: Pierwsza sesja Rady Miasta IX kadencji

7 maja stał się dniem, w którym oficjalnie zainaugurowano nowy etap w funkcjonowaniu samorządu miasta Siedlce. Miała miejsce pierwsza sesja Rady Miasta IX kadencji, otwierająca nowy rozdział w historii lokalnej polityki. Prezydent Siedlec, Tomasz Hapunowicz, podkreślił podczas uroczystego posiedzenia, że od tego dnia wszyscy razem ponoszą odpowiedzialność za przyszłość miasta.

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, sesję rozpoczął radny senior, Henryk Niedziółka. Po nim przyszedł czas na nowo wybranych radnych, którzy odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk Adriana Chróściela, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej. Kolejnym krokiem było złożenie przez nich ślubowania i potwierdzenie treści roty.

W sumie powołano dwudziestu dwóch radnych: Angelikę Ambroziewicz, Janusza Cabaja, Roberta Chojeckiego, Bożenę Uziębło, Małgorzatę Mańkowską, Henryka Niedziółkę, Macieja Nowaka, Grzegorza Staręgę, Marlenę Puzię, Jadwigę Skup, Martę Sosnowską, Adama Tomczuka, Tomasza Araszkiewicza, Arlettę Borkowską, Zofię Grzegrzółkę, Romana Ignaciuka, Waldemara Kamińskiego, Monikę Polak, Roberta Szczepanika, Hannę Skup, Macieja Drabio i Piotra Karasia. Wzbudziło zdziwienie nieobecność byłego prezydenta miasta, Andrzeja Sitnika, który swoją kadencję rozpocznie na następnej sesji.