Planowana instalacja termiczna w Siedlcach: Czy pomysł na spalarnię śmieci runął jak domek z kart?

Planowana instalacja termiczna w Siedlcach: Czy pomysł na spalarnię śmieci runął jak domek z kart?

Jednym z najważniejszych projektów inwestycyjnych, które planowały władze Siedlec w czasie swojego poprzedniego mandatu, była budowa nowoczesnej instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Obecnie jednak realizacja tej ambitnej inicjatywy wydaje się być coraz bardziej niepewna.

Zgodnie z niedawnymi wieściami, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) w Siedlcach podjęło decyzję o unieważnieniu przetargu na stanowisko inżyniera kontraktu dla tego projektu. Powodem takiego działania jest decyzja PGE Dystrybucja, która w połowie maja odmówiła przyłączenia proponowanej instalacji do krajowej sieci energetycznej.

W związku z powyższym, coraz częściej zadaje się pytanie, czy cały pomysł na budowę spalarni śmieci nie okaże się kompletną porażką. Szczególnie, że na ten cel pozyskano dofinansowanie o charakterze wielomilionowym. Czy więc cała ta suma zostanie ostatecznie zaprzepaszczona?