Obawy mieszkańców ul. Kartuskiej 141-145 o stan odnowionego chodnika zniszczonego przez ciężki sprzęt budowlany

Obawy mieszkańców ul. Kartuskiej 141-145 o stan odnowionego chodnika zniszczonego przez ciężki sprzęt budowlany

Pomimo początkowych planów wymiany jedynie kilku uszkodzonych elementów, udało się przeprowadzić kompleksową rekonstrukcję całego chodnika. Mimo to, pojawiają się obawy mieszkańców ulic Kartuskiej 141-145, że niedawno odnowiona nawierzchnia może ponownie ulec zniszczeniu. Wszystko przez ciężki sprzęt budowlany – ciągniki siodłowe z naczepami, które są wykorzystywane do transportowania ziemi z miejsca przeznaczonego na kolejną inwestycję.

Inwestor, świadomy potencjalnego problemu, przeprosił mieszkańców oraz obiecał podjąć interwencję. Zobowiązał kierownictwo budowy do natychmiastowego zaprzestania takich działań, które mogą negatywnie wpłynąć na stan nawierzchni chodnika.

W maju 2023 roku, za sprawą radnych Karoliny Motyki i Mirosława Koźbiała, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował się na podjęcie działań naprawczych przy ulicy Kartuskiej. Były one skierowane przede wszystkim do segmentu wzdłuż budynków o numerach 141-145.

Początkowo planowaliśmy jedynie wymienić kilka uszkodzonych płyt chodnika, ale ostatecznie udało się przeprowadzić całościową renowację – mówi z dumą Mirosław Koźbiał. Prace zakończyły się pod koniec czerwca tego samego roku.