Nowa edycja Budżetu Obywatelskiego już wkrótce

Nowa edycja Budżetu Obywatelskiego już wkrótce

Inicjatywa Budżet Obywatelski cieszy się od lat rosnącym zainteresowaniem. Już od 10 stycznia 2021 roku będzie możliwość zgłaszania wniosków.

Budżet Obywatelski z założenia jest wydzieloną w miejskim budżecie kwotą, przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców. O jej przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy Siedlec. Będzie można wybrać inwestycję bądź imprezę, na którą powinny być przeznaczone środki. Plebiscyt ten to więc specyficzna forma konsultacji społecznych. Zgłoszone w ramach akcji projekty są możliwe do realizacji w ciągu całego roku budżetowego.

W mieście Siedlce bieżąca edycja będzie już piątą z kolei. Zwycięskie projekty znajdą się i będą realizowane w ramach budżetu miasta w roku 2022.

W aktualnej odsłonie do podziału pomiędzy wybrane projekty zostanie wyodrębniona kwota w wysokości 0,7% całkowitej kwoty wydatków w ramach przyjętego budżetu. Założona wstępnie kwota wynosi 3.586.971,92 zł.

Co i gdzie

W ramach budżetu obywatelskiego realizuje się dofinansowanie zarówno dla inwestycji infrastrukturalnych jak i w imprezy mające ogólnodostępny charakter. W przypadku zadań ulokowanych w ściśle wyznaczonym terenie obszar musi stanowić własność miasta Siedlce i nie może mieć obciążeń na rzecz osób trzecich. Drugą możliwością jest własność miasta Siedlce, ale oddana w wieczyste użytkowanie bądź trwały zarząd.

Terminarz realizacji

Już od 10 do 31 stycznia 2021 roku możliwe będzie zgłaszanie przez mieszkańców swoich propozycji projektów. Począwszy od 1 lutego zgłoszone formularze z projektami i propozycjami do budżetu obywatelskiego będą weryfikowane i opiniowane przez miejski Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii formalnej wybrane projekty zostaną przedstawione mieszkańcom jako możliwe do realizacji. W dalszej kolejności planowane są spotkania z mieszkańcami związane z rekomendowanymi projektami. Etap ten potrwa do końca marca. W tym okresie nastąpi omówienie pomysłów, które później zostaną poddane pod głosowanie. Ten ostatni etap potrwa od 7 kwietnia do 7 maja a projekty z największym poparciem trafią do rekomendacji w kolejnym 2022 roku. W przypadku, jeżeli nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki w ramach przewidzianej puli odbędzie się druga tura konsultacji pośród pozostałych projektów.