Nadeszła do nas smutna wiadomość o śmierci Krystyny Anusiewicz

Nadeszła do nas smutna wiadomość o śmierci Krystyny Anusiewicz

Odnotowaliśmy smutną wiadomość o śmierci Krystyny Anusiewicz, która pełniła kluczową rolę jako działaczka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Do jej osiągnięć należało założenie pierwszych kół PTTK na obszarach takich jak Ziemia Siedlecka, Podlasie i wschodnie Mazowsze. Była też pomysłodawcą wielu ogólnopolskich wydarzeń, w tym sejmików krajobrazowych oraz rozmaitych konkursów i turniejów.

Wielką pasją Krystyny Anusiewicz było rozwijanie turystyki wiejskiej. Dzięki jej staraniom powstały pierwsze koła PTTK na obszarach wiejskich, a na siedleckim Podlasiu ta forma turystyki przetrwała do dzisiaj. Wstawiała się także za PTTK jako długoletni sekretarz Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji, promując rozwój i integrację społeczności PTTK na terenie dawnego województwa siedleckiego.

Była inicjatorką utworzenia Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, która działa do dziś w ramach Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach. Wykazywała się niezwykłą aktywnością w szkoleniu młodzieży. Jej pracowitość, kompetencje, kultura osobista, koleżeńskie podejście i życzliwość były wzorem dla innych członków PTTK.

Po likwidacji struktur wojewódzkich Anusiewicz kontynuowała swoją działalność, wspierając Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach. W latach 2003-2009 prowadziła jego biuro za symbolicznym wynagrodzeniem pół etatu, angażując się jednocześnie w organizację imprez statutowych oddziału. W tym czasie również nieodpłatnie szkoliła młodych pracowników i praktykantów z różnych uczelni skierowanych do oddziału.

W 2008 roku aktywnie przyczyniła się do organizacji sejmu Krajoznawczego z okazji stulecia Oddziału. Pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji społecznych, między innymi Członka Komisji Turystyki Pieszej, Przewodniczącej Komisji Krajoznawczej, Sekretarza Klubu Turystyki Motorowej „Migacz”, Przewodniczącej Jury Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego. Od 2011 do 2015 roku pełniła funkcję prezesa Komisji Rewizyjnej Oddziału, a po tym terminie wzięła na siebie obowiązki prezesa Zarządu Koła Terenowego im. Józefa Mikulskiego w Siedlcach.