Andrzej Rymuza, Sławomir Stańczuk i Henryk Brodowski gotowi na publiczną debatę przed wyborami

Andrzej Rymuza, Sławomir Stańczuk i Henryk Brodowski gotowi na publiczną debatę przed wyborami

Andrzej Rymuza otwarcie deklaruje swoją chęć do udziału w publicznej dyskusji, o ile takowa propozycja zostanie mu przedstawiona. W jego opinii, decyzja dotycząca wyboru nowego wójta jest dla lokalnej społeczności kwestią niezwykle istotną, stąd konieczność zapewnienia mieszkańcom możliwości dogłębnego zapoznania się z kandydatami.

Sławomir Stańczuk również jest zwolennikiem debaty, a nawet sugeruje przeprowadzenie kilku takich spotkań. Uważa, że mieszkańcy powinni mieć szansę na rzetelne porównanie programów poszczególnych kandydatów. Wyraża również ciekawość wobec propozycji innych kandydatów, które mogłyby dać świeże spojrzenie na sprawy, których nie udało się dotąd zaadresować w trakcie obecnej kadencji.

Z kolei Henryk Brodowski podkreśla, że jeśli sytuacja tego wymaga, chętnie weźmie udział w debacie przedwyborczej. Wskazuje przy tym, że jego podejście do polityki nie opiera się na krytyce innych, ale na konstruktywnym dialogu i poszukiwaniu możliwości poprawy. W każdej rozmowie stara się działać w najlepszym interesie gminy, starając się pozyskać jak najwięcej środków na jej rozwój. Twierdzi, że kwestia funduszy przeznaczonych na drogi czy świetlice nie powinna być podzielona na linii politycznej.

Henryk Brodowski dodatkowo zauważa, że niektórzy samorządowi liderzy już skutecznie zastosowali jego metody, choć sam przy tym nie unika samouwielbienia.