Statystyki narodzin w gminie Siedlce

Statystyki narodzin w gminie Siedlce

W gminie Siedlce odnotowano łącznie 171 narodziny, z czego 92 to byli chłopcy, a 79 to dziewczynki. Wśród nowo narodzonych chłopców dominowały takie imiona jak Antoni i Szymon. Dziewczynkom natomiast najczęściej nadawano imię Alicja. Urzędnicy gminni donoszą również o odnotowaniu tradycyjnych, choć rzadziej spotykanych imion takich jak Lukrecja, Apolonia, Rozalia dla dziewczynek oraz Józef i Witold dla chłopców.

Zelków Kolonia jest miejscowością, która ma największą liczbę nowych obywateli – aż 19 dzieci przyszło tam na świat. Te statystyki stanowią potwierdzenie słuszności decyzji o rozbudowie przedszkola i otworzeniu żłobka w ramach Zespołu Oświatowego działającego w Zelkowie-Kolonii. Jak podkreśla wójt gminy Siedlce, Henryk Brodowski, jest to powód do radości, gdyż już od września liczba dzieci wystarczy do utworzenia jednej grupy żłobkowej.

Na kolejnych miejscach pod względem liczby narodzin uplasowały się Białki, gdzie urodziło się 12 dzieci oraz Nowe Igany i Strzała, które także mogą pochwalić się 12 nowymi mieszkańcami. Wszystkie te dane mają wpływ na planowanie infrastruktury oświatowej w gminie, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju tej społeczności.