Proces tworzenia Rady Seniorów Gminy Siedlce napotyka na przeszkody

Proces tworzenia Rady Seniorów Gminy Siedlce napotyka na przeszkody

Chociaż propozycja utworzenia Rady Seniorów w Gminie Siedlce spotkała się z powszechnym uznaniem, proces jej realizacji nie przebiega gładko. Mimo że podjęto już pewne działania formalne, termin wyboru członków Rady doświadcza wielu opóźnień.

Data składania zgłoszeń kandydatur na radnych początkowo ustalona została na 14 czerwca. Przewidziano też, że 18 czerwca odbędzie się Zgromadzenie Seniorów, podczas którego miały odbyć się wybory do Rady. Niestety, planowane Zgromadzenie nie doszło do skutku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Henryka Brodowskiego, wójta gminy Siedlce, do 14 czerwca zgłoszono jedynie 9 kandydatów do składu 15-osobowej Rady Seniorów. W obliczu takiej sytuacji wójt zdecydował się na przedłużenie czasu przyjmowania zgłoszeń do 27 czerwca, aż do godziny 16:00. Nowo ustalony termin Zgromadzenia Seniorów to 2 lipca, o godzinie 12:00. Spotkanie ma się odbyć w Urzędzie Gminy Siedlce.